Institute of Management, Nirma University - Logo

University Alumni Board

University Alumni Board

Board of Directors of Nirma University Alumni Forum is constituted as under:

University Officials Presidents of Institute level Alumni Associations
Dr Anup K Singh, Director General
Shri K K Patel, Vice President
Dr Rajesh N Patel
Dr Ashwini Awasthi
Dr Tejal Mehta
Dr Madhuri Parikh
Dr Sarat Dalai
Dr Utpal Sharma
Dr Udai Paliwal
Dr Sangita Shroff
Shri G Ramachandran Nair, Executive Registrar
Dr Dhaivat Parikh
Dr Sanjay Jain
Dr Nagendra Gajjar
Dr Sonal Bakshi
Dr Abhijit Ghosh
Mr Jayesh Patel
Mr Nitesh Chaudhry
Ms Anviksha Pachori

 

Nominated Alumni Members
Mr Savan Mehta
Mr Mihir P Patel
Mr Mahesh Vatwani
Dr R B Jadeja
Mr Nitin Goriya
Mr Kaushal Patel
Mr Sachinder Bhinder
Mr Sachin Gandhi
Mr Gautam Saraf
Mr Abhijit Junagade
Mr Bajaj Ateet Sureshchandra
Mr Kavim Bhatnagar
Mr Bhavesh Daxini
Mr Royson Rajan
Mr Sujal Mayatra
Mr Abhijeet Goon
Mr Ashish Pandya
Dr Rahul Jog
Ms Swati Vijayvergiya
Mr Ajay Umat